Ah Olaydım Ben De Derviş Olaydım

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Ah olaydım bende derviş olaydım
Dervişin kadrini Allah bende bileydim


Gece gündüz dervişler ile olaydım
Dervişlik ne güzel Allah sultanlık imiş

Dervişlik ne ala insanlık imiş 
Yunus sen şükreyle kendi haline


Padişahlar çare Allah bulmaz ölüme
Başımı vermişim Hakkın yoluna

Dervişlik ne güzel Allah sultanlık imiş
Dervişlik ne ala insanlık imiş

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler