Arz-ı Hâl İçin Sultâna Geldim

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Lâtif Ağa
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler