Yüce Sultanım Derde Dermanım

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Yüce Sultanım Derde Dermanım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yüce sultânım derde dermânım
Bedende cânım hû demek ister

Ey derde dermân ey Ganî Sübhân
Bedende bu cân hû demek ister

Alîmsin alîm bilirsün hâlim
Ağzımda dilim hû demek ister

Alî sırrında tevhîd nûrunda
Mahşer yerinde hû demek ister

Gidersin bundan gelmezsin andan
Karanlık sinden hû demek ister

Dağ ile taşda kuruyla yaşda
Müşkil bir işde hû demek ister

Mûrad erince gülü derince
Cemâl görünce hû demek ister

Yûnus postunda gönül dostunda
Sırât üstünde hû demek ister

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/08/hu-demek-ister.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Suzîdil Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi 2