Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani

Güftekârı: ?

Bu sayfada Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mualla Gavs-i Sübhanî
Mukaddes Kutb-ür Rabbanî
Emin-i sırr-ı Yezdanî
Abdülkadir-i Geylâni

Alel ya lel ya Seyyide aynî
Alel ya lel ya Seyyide ruhî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî

Zehi simai Rûşenî
Zehi ferhunde pişani
Kemal-i hüsn-ü insani
Abdülkadir-i Geylâni

Alel ya lel ya Seyyide aynî
Alel ya lel ya Seyyide ruhî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî

Kıyam-ı çar-ı erkâni
Tü aktı arşı seyranî
Tü mana nuri imani
Abdülkadir-i Geylâni

Alel ya lel ya Seyyide aynî
Alel ya lel ya Seyyide ruhî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî
Ya Hay ya Hay ya Hay ya Hadî

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast ? 9