Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kabe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Cânım Kâbe’m varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim, dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırağ ile yakını
Cânım Kâbe’m varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Ak mermerden döşetmişler yolunu
Gümüş kuşak kuşatmışlar belini
Altından eşik yapmışlar tahtını
Cânım Kâbe’m varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast ? 4