Adın Düşmez Dilimizden

Nutuk sahibi: Etem Ertürk

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hisar-Bûselik

beste sayfası ›
Bestekârı: Tahir Karagöz
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler