Teyakkazû Teyakkazû Yâ Niyâm

Güftekârı: Hz. Bilal Habeşi (r.a)

Bu sayfada Hz. Bilal Habeşi (r.a) tarafından kaleme alınan Teyakkazû Teyakkazû Yâ Niyâm nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Teyakkazû teyakkazû yâ niyâm(û)
Kad hezeme'l-fecre cünûdez-zilâm(û)

Yâ zellezî istağraka nevmihî
Ente tenâmü rabbüke lâ yenâm(û)

Sallû alâ seyyidinel Mustafâ
Ahmed(in)el-hâdî aleyhis-selâm(û)

Yâ naimen min nevmike fentebihî
Leylüke kad esraâ f'il-inhizâm(û)

Rabbüke yed'ûke ilâ bâbihî
Fes'elhül-afve bigayri intikâm(û)

- Türkçe Açıklaması

Uyanın uyanın ey uyuyanlar
Ey uyuyan, uykundan uyan
Ey uykusuna dalıp kendini kaybetmiş olan
Rabbin seni kapısına davet ediyor
Efendimiz Mustafa'ya salât olsun

Fecir, karanlığın askerlerine galebe çaldı
Gecen hızla hezimate uğradı
Sen uyursun ama Rabbin uyumaz
O'ndan intikam olmaksızın afv niyaz et
Hidayete erdiren Ahmet'e selam olsun

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acem Zekai Dede Efendi 7