Aşk İle Gelin Talib-i Cûyende Olalım

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler