Durmaz Lisanım Der Allah Allah

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Durmaz lisanım,
Der Allah Allah
Cismimde canım
Der Allah Allah

Çeşmim kulağım,
Destim ayağım
Yüzüm yanağım,
Der Allah Allah

Dişim dudağım
Sadrım dimağım
Lahmimde yağım
Der Allah Allah

Hem ustühânım,
Damarda kanım
Daim canânım
Der Allah Allah

Aşk oldu kısmım
Zikr oldu resmim
Ecza-i cismim
Der Allah Allah

Sen de ey mü'min
Bunu vird edin
İnsan melek cin
Der Allah Allah

Zî-ruh cemâdat
Ehl-i semâvat
Cümle beriyyat
Der Allah Allah

Her dem de Allah
Kevneyn'e ol şah
Necim Şems ü mah
Der Allah Allah

İsm-i Zât'dır bu
Kîl ü kâl'i ko
Külli şey' yâhu
Der Allah Allah

Etme Kuddusi
Gayr ile üns'i
Allah enîsi
Der Allah Allah

Güncellemeler - Talepler