Ben Bende-i Ahmed'em Hâk-i Pây-i Emced'em

Nutuk sahibi: İzzeddin Eskidemir

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler