Çün Şevkin Bana Âşinâ Düştü

Nutuk sahibi: Şeyh Hüseyin Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler