Yine Dil Nâtını Söyler Muhammed

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan Yine Dil Nâtını Söyler Muhammed nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yine dil natını söyler Ya Muhammed
Dil ve can mülkünü söyler Ya Muhammed

Ne kadirim Seni methetmeye ben
Kemâfi methi Hak söyler Ya Muhammed

Sen ol sultanı kevneynsin ki mahlûk
Senin methinde acizler Ya Muhammed

Boyuna hil’ati levlâki giyip
Düşüptür sâye serviler Ya Muhammed

Alır güneş ile ay nuru yüzünden
Saçın velleyli yeldadır Ya Muhammed

Kaşındır kabe gavseyn ev edna
Terinden açılır güller Ya Muhammed

Boyun eğmiştir çeşmine hayran
Çimen sahnende sümbüller Ya Muhammed

Lebin la’li dehânın madenidir
Lisanın vahyi Hakk’ı söyler Ya Muhammed

Şu vakit ki çıkıp gezdin semayı
Bulup hazretde rif’atler Ya Muhammed

Kamu ervahı Peygamber hem eflak
Seni iclale geldiler ya Muhammed

Seni şahı âlem kılıp o anda
Kamusu ümmet oldular Ya Muhammed

Niçün olmayalar ümmet ki Hakk’ın
Rızasın Sende buldular Ya Muhammed

Ne noksan ere cahine kılırsan
Niyazi’ye şefaatler Ya Muhammed

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Yegâh Emin Ongan 2