Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşıklar sadıklar işitmiş olun
Hakdan geldim yine Hakk'a giderim
Mevlâ'sından gayri kimi var kulun
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim

Hüdâi sûretâ bir kabze hakim
Lî ki mâni yüzünden dürri pâkim
Soyundum mâsivadan sine çâkim
Hakdan geldim yine Hakk'a giderim

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz ? 3