Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Aşıklar sadıklar işitmiş olun
Hakdan geldim yine Hakk'a giderim
Mevlâ'sından gayri kimi var kulun
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim

Hüdâi sûretâ bir kabze hakim
Lî ki mâni yüzünden dürri pâkim
Soyundum mâsivadan sine çâkim
Hakdan geldim yine Hakk'a giderim

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler