Uyan Be Hey Gafil Uyan

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Uyan Be Hey Gafil Uyan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Uyan be hey gâfil uyan
Gafildir beş vaktin koyan
Mekke'ye evimdir diyen
Ol Sübhan Allah değil mi

Yunus'dur bunu söyleyen
Tapduğa kulluk eyleyen
Ben yoksulu bây eyleyen
Ol Sübhan Allah değil mi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Şehzâde Seyfeddin Efendi 2