Âdil u Fâsık u Fâcir Fakîrim Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Şeyh Hacı Ethem Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler