Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa

Güftekârı: Abdüssamed Hz. Bayramî

Bu sayfada Abdüssamed Hz. Bayramî tarafından kaleme alınan Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tende cânım cânda cânânım Muhammed Mustafâ
Mülk-i dil tahtında sultânım Muhammed Mustafâ

Muntazırdır mâh-cemâlin görmeğe 'âşıkların
Gel tulû' et mâh-ı tâbânım Muhammed Mustafâ

Cilvegerdir dâima nakş-ı cemâlin sînede
Hâne-i kalbimde mihmânım Muhammed Mustafâ

Yâ Resûlallah garîbindir senin Abdüssamed
Kıl şefâ'at ey kerem-kânım Muhammed Mustafâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/11/tende-canim-canda-cananim-muhammed-mustafa.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi 3