Dünyâya Mağrur Kişi Tevbeye Gel Tevbeye

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler