Annelerimize Uşşak Niyaz'ımız

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan

Evvel analım Hatice Kübra'yı
Daim hoşnut eden ol Mustafa'yı
Önce iman eden Hayrun Nisa'yı
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Hazreti Sevde'dir analık eden
Evladı Resule hep hizmet eden
Habîbin hüznüne refakat eden
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Hazreti Bekir'in kızı Aişe
Ümmetin her müşkülüne o çâre
Ol Hümeyra Ahmed'ine pervane
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Ömer Faruk'un kerimesi Hafsa
Her dem Kuran'ı etti muhafaza
İlmü şecâat kânı hem fâzıla
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Ümmül Mesakîn Zeyneb'i sorarsan
Resûle üç ay eşlik etti inan
O sâdıka Hakka yürüdü heman
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Hürmet edelim Ümmü Seleme'ye
Açık sözlü olan o valideye
Daima desgir idi ol Resul'e
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Zeyneb olunca Resul'ün zevcesi
Silindi cahiliyenin töresi
Ol asildir hem fakirin annesi
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Ümmü Habibe Habeşe hicrette
İmanı tercih etti mürted eşe
Sonra oldu Resûle temiz zevce
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Resûle zevce olan Cüveyriye
Kavmini azad ettirdi bir günde
Fukaraya pür şefkat nurlu anne
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Safiye Yahudilikten kurtuldu
Hayberin fethinde müslüman oldu
Hazreti peygambere zevce oldu
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Mariye'de ümmetin validesi
Mısır'ın Mustafa'ya hediyesi
Mahdûmu İbrahim ciğerparesi
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Peygamber'in son zevcesi Meymûne
Gayret etti hizmet için Resûle
İhtiyarken hüri oldu cennete
Aşkı Muhammed talibi her kula
Meded eyle Ümmühat-ül Tahira

Güncellemeler - Talepler