Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yüz bin cefâ kılsan bana
Senden yüzüm döndürmezem
Cânım dahî alır isen
Senden yüzüm döndürmezem

Seni severem cân ile
Kul olmuşam fermân ile
And içerem Kurân ile
Senden yüzüm döndürmezem

Kilîseye dersen girem
Nakûs dahî dersen çalam
Âşıklara yokdur kalem
Senden yüzüm döndürmezem

Îsâ mısın Mûsâ mısın
Yâ Yûsuf-ı Kenân mısın
Vallâh ki cânlar cânısın
Senden yüzüm döndürmezem

Yûnus gerçek âşık isem
Hakk yoluna sâdık isem
Hizmetlere lâyık isem
Senden yüzüm döndürmezem

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/05/senden-yuzum-dondurmezem.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Çargâh ? 1