Bağçe-i Âlemi Hoş-Bû İle Doldur

Nutuk sahibi: Fuzûli

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler