Biçareyim Tevessül Edecek Bir Amelim Yok

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Bîçâreyim, tevessül edecek bir amelim yok
Korkuyorum ben, kendime lâyık bir emelim yok
Mûterifim cürmüme, özre tâkatla yüzüm yok
Yâ Rabbi, maâsîden lisânım söylemez olmuş
Her cürmüyle cemâlinden başka istemez olmuş
 
Her dem lutfunla beni garket, cemâlinle şâdet
Kalb-i vîrânımı hem nûr-ı aşkınla bünyâd et
Gaflet ü zulmetlerden beni berî vü âzâd et
Ken'ân gibi âciz ve günahkâra, oldu ebed
"Kul yâ ibâdiye'llezîn esrefû!.."* muhkem sened
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler