Bana Bu Ten Gerekmez

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Bana Bu Ten Gerekmez nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bana bu ten gerekmez can gerektir
Ol bâki cennete îman gerektir
Eğer Muhammed'e ümmet olursan
Dilinde zikr ile Kur'an gerektir

Hüdayî zikredüp daim namaz kıl
İnayet kuluna hak'tan gerektir
Eğer dergâhına ermek dilersen
Yolunda canını kurban gerektir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Şehnaz Sadeddin Kaynak 3