Bana Bu Ten Gerekmez

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bana bu ten gerekmez can gerektir
Ol bâki cennete îman gerektir
Eğer Muhammed'e ümmet olursan
Dilinde zikr ile Kur'an gerektir

Hüdayî zikredüp daim namaz kıl
İnayet kuluna hak'tan gerektir
Eğer dergâhına ermek dilersen
Yolunda canını kurban gerektir

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı