Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Milk-i bekâdan gelmişem fânî cihânı neylerem
Ben dost cemâlin görmüşem hûr ü cinânı neylerem

Vahdet meyinin cür'asın ma'şûk elinden içmişem
Ben dost kokusun almışam müşk-i Hutan'ı neylerem

İbrâhim'em Cebrâil'e hiç ihtiyâcım kalmadı
Muhammed'im dosta gidem ben tercümânı neylerem

İsmâil'em Hakk yoluna cânımı kurbân eylerem
Çünkü bu cân kurban olur ben koç kurbânı neylerem

Îsâ gibi yeri koyup gökleri seyrân eylerem
Mûsâ-yı dîdâr olmuşam ben "len terânî" neylerem

Eyyûb'leyin şol ma'şûkun cevrin tehammül eylerem
Cercis’leyin Hakk yoluna çıkmayan cânı neylerem

Dervîş Yûnus ma'şûkuna vuslat bulunca mest olur
Ben şîşeyi çaldım taşa nâmûs u ârı neylerem

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/11/milk-i-bekadan-gelmisem-fani-cihan.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Gerdâniye ? 7
Hicâz Hüseyin Sebilci 1