Bi-Hamdillah Derim Allah Alıp Aklımı Fikrullah

Nutuk sahibi: Şems-i Tebrizî

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler