Arif Olur Derviş Olan

Nutuk sahibi: Neyzen Ahmed Yardım

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Gerdâniye

beste sayfası ›
Bestekârı: Bekir Sıdkı Sezgin
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler