Şûride Vü Şeydâ Kılan Ya Hû

Güftekârı: Yunus

Bu sayfada Yunus tarafından kaleme alınan Şûride Vü Şeydâ Kılan Ya Hû nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni
Âlemlere rüsvây kılan Hakk'ın cemâlidir beni

Kaddim büküp yây eyleyen bağrım delip nây eyleyen
İşim gücüm zâr eyleyen Hakk'ın cemâlidir beni

Gözlerimi giryân eden hem ciğerim büryân eden
Hayrân ü sergerdân eden Hakk'ın cemâlidir beni

Aklımı bâşımdan alan beni bu sevdâya salan
Bir mürşide bende kılan Hakk'ın cemâlidir beni

Aklımı bîhûş eyleyen her bağrımı bâş eyleyen
Âlemde serhôş eyleyen Hakk'ın cemâlidir beni

Dil mülkünü âbâd eden miskîn gönülü şâd eden
Gayrı hevesle yâd eden Hakk'ın cemâlidir beni

Gönlümü gayrıdan kesen kendisine mahsûs kılan
Aşka giriftâr eyleyen Hakk'ın cemâlidir beni

Varlığımı elden alan yokluk makâmına salan
Aşk denizine daldıran Hakk'ın cemâlidir beni

Dâim beni mahzûn eden dâğa salıp Mecnûn eden
Hem aşka müstağrak eden Hakk'ın cemâlidir beni

Gözlerimi giryân eden ciğerimi büryân eden
Yûnus'u sergerdân eden Hakk'ın cemâlidir beni

Kulunu mahzûn eyleyen bağrımı pür-hûn eyleyen
Yûnus'u mecnûn eyleyen Hakk'ın cemâlidir beni

Kaynak: Keskul https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/04/suride-vu-seyda-kilan-yarin-cemalidir-beni.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Sermüezzin Baha Bey 2