Derdimendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl

Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler