Bu Can Teşine Visali Hazretine

Nutuk sahibi: Recai Efendi

Bu can teşne visâl-i hazretine
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah
Ne çâre ermez isem vuslatına
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah

Bi-hakk-ı sûre-i Tâ-Hâ ve Yâ-Sîn
Recâî'nin kabul eyle duâsın
Gider kalbindeki hubb-i sivâsın
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=en-eudynqGw

Güncellemeler - Talepler