Bu Can Teşine Visali Hazretine

Güftekârı: Recai Efendi

Bu sayfada Recai Efendi tarafından kaleme alınan Bu Can Teşine Visali Hazretine nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu can teşne visâl-i hazretine
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah
Ne çâre ermez isem vuslatına
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah

Bi-hakk-ı sûre-i Tâ-Hâ ve Yâ-Sîn
Recâî'nin kabul eyle duâsın
Gider kalbindeki hubb-i sivâsın
Efendim ma'bûdum maksûdum Allah

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=en-eudynqGw

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Ali Şirüganî Dede 4