Bâde-i Lebinden Nûş Eden Aşık

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bade-i lebinden nuş eden aşık
Ne gezer mescitte meyhaneler var
Onun için kimseyle etmez ilişik
Nasibini almış divaneler var

Aşık olan aşk oduna alışır
Sadık olan erenlere karışır
Meyhaneden çıkar gelir ulaşır
Hakka vasıl olan mestaneler var

Hakkı gel sırrını eyleme zahir
Öyle bir yol tut ki olasın mahir
Harabat ehline hor bakma şakir
Defineye malik viraneler var

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler