Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü

Güftekârı: Şeyh Ömer Fuâd Efendi

Bu sayfada Şeyh Ömer Fuâd Efendi tarafından kaleme alınan Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şah Hüseyn'in firkatiyle ağlayan gelsün beri
Âh u vâh edüb demâdem inleyen gelsün beri

Kerbelâ'da çağrışırlar Yâ Muhammed Yâ Ali
Sînesine şerhalarla dağ uran gelsün beri

Kerbelâ-yı aşk içinde cân ile olub şehîd
Sînesin çâk eyleyüb kanlar saçan gelsün beri

Hakk civârında şehîdler menzilin bulmak içün
Arşı seyrân etmeğe cânlar veren gelsin beri

Kutb-i âlem Şeyh Şa'bân-ı Azîz erkânıdır
Yevm-i aşûrâyı ihyâ eden gelsün beri

Ol Yezîd'e cân u dilden la'net edenlerdeniz
Ol pelîde sebb ü la'net eden gelsün beri

Hem Muhammed meclisinde çâr-yâr ile gelüb
Ey Fuâdî hâl ile irşâd olan gelsün beri

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/sah-huseynin-firkatiyle-aglayan-gelsun-beri.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Şabani K.s. 7