Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tehî görmen siz beni dost yüzün görüp geldim.
Baki devr-i rüzigâr dost ile sürüp geldim.

Yedi gök yaratıldı aşk ile bünyâd oldu
Toprağa nazar kıldı aksırıp durup geldim.

Âdem oldum bilmedim nefsin boynun vurmadım
Yanıldım buğday yedim cennetten çıkıp geldim

Dört kitabı okudum Şit ile ben dokudum
Çak o zamandan beri henüz eğlenip geldim

Nuh oldum tufan için çok çalıştım din için.
Dinime dönmeyeni suya gark edip geldim.

Musa oldum Tûr aradım bin kelime kıldım
Bu halâyık ne olacağın bir anda bilip geldim

Eyyüb oldum bu tenime cefâ kıldım canıma
Çağırdım sultanıma kurtlar doyurup geldim

Zekerya oldum kaçtım erdim ağaça geçtim
Kanım dört yana saçtım tenim biçtirip geldim

İsâ oldum kudretten bakire bir avrettan
İnayet oldu Hak'tan ulu din görüp geldim

Muhammed'i bir gece Hak okudu mi'race
Serteser yüce yüce gökler seyredip geldim

Bir çöp oldum basıldım Mansur oldum asıldım
Elim ile külümü göğe savurup geldim

Ne var söyleyin dindara varklık Hak'tır kulunda
Varlığım hep o ilde ben bunda garip geldim

Gördüm yedi tamusun sekiz cennet kapısın
Korkudan günahımı anda sızırıp geldim

Bezirgânım metâ satarım hiç alır yok
Ben ziyânım ıssıya anda değişip geldim

 

Yalınız Sübhan idi peygamberler can idi
Yunus'ta pinhân idi sûret değişip geldim

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic ? 5