Aşk ile Ol Âşıkı

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler