Ey Resûl-i Hazret-i Hakk Ve'y Habîb-i Kibriyâ

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı