Gördükte O Rûy Üstüne Ol Hâli Siyâhı İfham Edemem

Nutuk sahibi: Hasan Nazif Dede Efendi

Gördükte O Ruy Üstüne Ol Hal-i Siyahı
İfham Edemem Leyl-ü Nehar Çekdiğim Ahı
Bin Can Alıyor Naz’ile Bir Kerre Nigahı
Allah İçin Allah Diyelim Hu Diyelim Hu

Derd-ü Elemi Hicr’ile Nay Eyleyüb Efgan
Esrar-ı Hüda Söylemede Aşıka Her An
Ey Dil Olayım Dersen Eğer Mazhar-ı İrfan
Allah İçin Allah Diyelim Hu Diyelim Hu

Duydun Mu Acep Nayıdan Esrar-ı Aliyi
Bildin Mi Nazif Nükte-i Feyzi Ezeliyi
Arif Olayım Dersen Eğer Sırr-ı Hafiyi
Allah İçin Allah Diyelim Hu Diyelim Hu

Bestekârı: Hacı Haşim Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı