Meded Allah

Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Bu sayfada Elmalılı Ümmî Sinan Hz. tarafından kaleme alınan Meded Allah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yevmim nah vel Medine teral envar
Vağsudhima nebine tahal Muhtar 

Medem Allah sana sundum elimi
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma
Gayrı kime arz edeyim halimi
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Ebubekir, Ömer, Osman, Ali'nin
Rehberidir bunlar İslâm dîninin
Hürmetine Mevlâm cümle velînin
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma 

Enbiyâ, evliyâ çıkar köşküne
Mest olurlar anber ile misk ile
İmâm Hüseyin'in demi aşkına
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Sinan Ümmi söyler sözü gümansız
Nideler cesedi içinde cansız
Hûri gılman gerekmez bana onsuz
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/06/bizi-ol-dost-muhammedden-ayirma.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam ? 20