Bir Kararda Durmayalım

Nutuk sahibi: Yunus Emre

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler