Dağı Açıp Çölü Geçip

Nutuk sahibi: Sadık Atay

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Erdinç Çelikkol
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler