Cânını Cânâna Kurbân Eyliyor Pervâneler

Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler