Derdine Derman İsteyen Gelsin

Nutuk sahibi: Şeyh Sâmi Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler