Ol Kadar Mukbîl-ü Mahbûb-i Hüdâsın Ki Senî

Nutuk sahibi: Şeref Hanım

Ol Kadar Mukbîl-ü Mahbûb-i Hüdâsın Ki Senî
Kıldı Tevkiri Ziyaret İle Vechin Göreni
Yok Nazirin Aramam Hıtta-i Hind ü Yemeni
Bahr-i İsyanı Gezindirme Yeter Fülk-i Teni
Destigir Ol Bana Ya hazreti Veysel Kareni

 

Ferahnâk

beste sayfası ›
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı