Dâim Salât Olsun Sana Yâ Rahmet'en-lil Âlemîn

Nutuk sahibi: Sultan II. Mustafa Han

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Mahallî
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler