Alemdâr-ı Kerim-i Şâh-ı İklim-i Risâletsin

Nutuk sahibi: Sultan 3. Selim Han

Alemdâr-ı Kerim şah-ı iklim-i risaletsin
Mû'inim ol benim Daim bi Hak'kı Hazreti Bâri

Selim ilhami her dem yüz sürer bu Ravza-i pake
Şefaale Kerem kıl ya Eba Eyyûb Ensari

Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler