Alemdâr-ı Kerim-i Şâh-ı İklim-i Risâletsin

Güftekârı: Sultan 3. Selim Han

Bu sayfada Sultan 3. Selim Han tarafından kaleme alınan Alemdâr-ı Kerim-i Şâh-ı İklim-i Risâletsin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam İsmail Hakkı Bey 1