Varalım Kuy-i Dilaraya Gönül Hu Diyerek

Nutuk sahibi: Sultan I. Mahmud (Sebkati)

Varalım kûy-i dilârâya gönül hû diyerek,
Kokalım güllerini gonca-i hoşbû diyerek,
Şerbet-i lâl-i hayâli bizi öldürdü meded
Gidelim kûyine yârin bir içim su diyerek

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı