Zahidler Eyler Ta'nımız

Güftekârı: Nuktî

Bu sayfada Nuktî tarafından kaleme alınan Zahidler Eyler Ta'nımız nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Zahidler Eyler Ta'nımız
Sofular Bilmez Halimiz
Dilkuşadır ahvalimiz
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Otuz iki salat ile
Hacc ü savm ü zekât ile
Nice yüz bin keraat ile
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Kur'an okuruz ezberi
Muhammed Ali'den beri
Pirimiz Horasan Eri
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Yokdur bizim bir şanımız
Hak saklasın imanımız
Bektaşi'lerdir namımız
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Rehberi kimdir biliriz
Mürşide ikrar veririz
Zannınız gibi değiliz
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Taş atan bizden dediler
Attıranı sevmediler
Şahitdir üçler yediler
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Bize ihsan etdi Celî
Bu mezhebi ta ezelî
Tutduk edeb erkân yolu
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Kâr ü zarar kendimize
Hükmedemez kimse bize
Seven gelsin yanımıza
Biz bende-i Bektaşi'yiz

Yeter Nutkî faş eyledin
Ariflere taş eyledin
Zahid ne telaş eyledin
Biz bende-i Bektaşi'yiz

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acem ? 1