Durman Yanalım Ateş-i Aşka

Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni

Durman yanalım
Âteş-i aşka
Şûle verelim
Âteş-i aşka

Evvel aldandım
Pek kolay sandım
Kat be kat yandım
Âteş-i aşka

Aşk ile geldim
Meydâna girdim
Bağrımı köydüm
Âteş-i aşka

Aşk ehli ölmez
Sırdır anlanmaz
Yanmayan bilmez
Âteş-i aşka

Bî ser ü bî pâ
Derd-i dil ara
Yana gör cânâ
Âteş-i aşka

Terk ide kâli
Anla Hayâlî
Yak per ü bâli
Âteş-i aşka

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/durman-yanalm-ates-i-aska.html

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Kayıtlar
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler