Durman Yanalım Ateş-i Aşka

Güftekârı: Hayâli

Bu sayfada Hayâli tarafından kaleme alınan Durman Yanalım Ateş-i Aşka nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Durman yanalım
Âteş-i aşka
Şûle verelim
Âteş-i aşka

Evvel aldandım
Pek kolay sandım
Kat be kat yandım
Âteş-i aşka

Aşk ile geldim
Meydâna girdim
Bağrımı köydüm
Âteş-i aşka

Aşk ehli ölmez
Sırdır anlanmaz
Yanmayan bilmez
Âteş-i aşka

Bî ser ü bî pâ
Derd-i dil ara
Yana gör cânâ
Âteş-i aşka

Terk ide kâli
Anla Hayâlî
Yak per ü bâli
Âteş-i aşka

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/durman-yanalm-ates-i-aska.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Zâvil Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 8
Suzîdil ? 2
Bestenigâr Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 3