Cerrahiye Gel Heman

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Cerrâhî'ye gel hemân
Bulam dersen ger râhi
Komaz gönülde gümân
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Himmeti hâzır olur
Kalbine nâzır olur
Müşkile nâsır olur
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Yolu âsân yol dürür
Gönlün Hakk'a döndürür
Ağlayanı güldürür
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Kerâmeti bî-pâyân
Âsâriyle nümâyân
El-hak ta'zîme şâyân
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Zengin eder fakîri
Azîz eder hakîri
Hakk'a çeker zâkiri
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Derdlerin dermânıdır
Gönüller sultânıdır
Âşıkın bürhânıdır
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Gözetir dervîşini
Âsân eder işini
Velîler hem-nişîni
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Aşki kemter kuludur
Bu yol aşkın yoludur
Ululardan uludur
Pîr Nûreddîn Cerrâhî

Güncellemeler - Talepler