Aldanma Dünyâ Varına Koma İşin Yarına

Nutuk sahibi: Sâbit

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler