Aşkınla Ölmek Aşıka Şândır

Nutuk sahibi: Lütfi Filiz

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hicazkâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Lütfi Filiz
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler