Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah

Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu sayfada Seyyid Nesimi (k.s.) tarafından kaleme alınan Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yüzün gördüm dedim 'elhamdülillah'
Boyun gördüm okudum 'kulhüvallah'

Müselsel zülfünü gördüm muanber
Mukavves kaşların 'nasrunminallah'

Cemâlin görmüşüm ayrılmağım yok
Eğer inanmazsan 'vallâhibillah'

Firakcı gözlerin yağmalarından
Yine dönüp dedim 'estağfirullah'

Dudağın şerbeti ayn-i şifâdır
'Sekâhum rabbuhum min rahmetillah'

Benim gönlüm sana hayrân olupdur
Ne kim cebbar kılır 'el hükmülillah'

Otuziki hurûf oldu visâlin
Visâlindir visâlindir eyvallah

Nesîmî kıldıysa bir kat'i tövbe
Nasûhi tövbesi 'tübtü ilallah'

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 3