Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Yüzün gördüm dedim 'elhamdülillah'
Boyun gördüm okudum 'kulhüvallah'

Müselsel zülfünü gördüm muanber
Mukavves kaşların 'nasrunminallah'

Cemâlin görmüşüm ayrılmağım yok
Eğer inanmazsan 'vallâhibillah'

Firakcı gözlerin yağmalarından
Yine dönüp dedim 'estağfirullah'

Dudağın şerbeti ayn-i şifâdır
'Sekâhum rabbuhum min rahmetillah'

Benim gönlüm sana hayrân olupdur
Ne kim cebbar kılır 'el hükmülillah'

Otuziki hurûf oldu visâlin
Visâlindir visâlindir eyvallah

Nesîmî kıldıysa bir kat'i tövbe
Nasûhi tövbesi 'tübtü ilallah'

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı