Afitâbı Subhi Mâevhâ Habib-i Kibriyâ

Güftekârı: Yahya Nazim Çelebi

Bu sayfada Yahya Nazim Çelebi tarafından kaleme alınan Afitâbı Subhi Mâevhâ Habib-i Kibriyâ nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âfitâb-ı subh-i "mâ evhâ" Habîb-i Kibriyâ
Mâhitâb-ı şâm-ı "ev ednâ" Habîb-i Kibriyâ

Cevher-i kül tâb-i sûz-i mihrinin pervânesi
Şem'-i bezm-i "leyletü'l isrâ" Habîb-i Kibriyâ

Akl-ı evvel sayd-ı bend-i aşkının dîvânesi
Nâzenîn-i Hazret-i Mevlâ Habîb-i Kibriyâ

Mest-i sergerm-i meâsîdir bugün şeydâ Nazîm
Eyleye şefkat meğer ferdâ Habîb-i Kibriyâ

Umarım ma’zûr ola evzâ'-ı küstâhânesi
Bakma noksân-ı Nazîm'e yâ Habîb-i Kibriyâ

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Yusuf Çelebi 2